Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 7 oktober tot en met 13 oktober 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 7 oktober 2019 tot en met 13 oktober 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een aantal containers ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden op de locatie Pruylenborg in de periode van 2 september 2019 tot en met 18 oktober 2019.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.