Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 5 augustus 2019 tot en met 11 augustus 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 5 augustus 2019 tot en met 11 augustus 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik gemeentegrond, voor het reserveren van parkeerplaatsen (ten behoeve van de Jaarlijkse Industriedag) voor de periode van 2 oktober 2019 21.00 uur tot en met 4 oktober 2019 07.00 uur op de Uilenkade.
Evenementenvergunning ten behoeve van de Binnenvaartdagen op 13 en 14 september 2019 van 10.00 tot 23.00 uur op de kade bij Zomerlust, aan het Thorrehoofd en op het Maasplein te Zwijndrecht. Tevens wordt hierbij het evenement Lifestyl aan de Maas gehouden.
Ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet, op 13 en 14 september 2019 van 10.00 tot 18.00 uur op de kade bij Zomerlust, aan het Thorrehoofd en op het Maasplein te Zwijndrecht ten behoeve van de Binnenvaartdagen.
Evenementenvergunning voor de regionale Vogeltentoonstelling voor de periode van 22 tot en met 26 oktober 2019 van 08.00 tot 22.00 uur op de locatie Kantine LR&PC Develruiters aan de Molenwei 2 te Heerjansdam.
Ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet, op 24 oktober van 19.30 uur tot 22.00 uur, op 25 oktober van 10.00 uur tot 22.uur en op 26 oktober van 10.00 uur tot 16.30 uur op de locatie Kantine LR&PC Develruiters aan de Molenwei 2 te Heerjansdam.
Vergunning gebruik gemeentegrond, voor een bodemonderzoek door middel van sonderingen op 23 augustus 2019, 27 september 2019 en 1 november 2019 in de wijk Nederhoven te Zwijndrecht.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.