Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 3 februari tot en met 9 februari 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
3 februari 2020 tot en met 9 februari 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Rectificatie:
Gewijzigde Standplaatsvergunning,
per abuis is een foutieve dag genoemd in de verleende vergunning die in de week van 27 januari 2020 is afgegeven. Het betreft de vergunning voor de in- en verkoop van munten, goud, zilver of vreemde valuta vanaf het Wagenveld. In de vergunning stond de woensdag vermeld. Dit moet zijn: elke vrijdag.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een bouwlift, het inrichten van een opslag en bouwterrein op de locatie Eemstein in Zwijndrecht voor de periode van 6 februari tot en met 30 mei 2020.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.