Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 30 september 2019 tot en met 6 oktober 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 23 september 2019 tot en met 29 september 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Geluidsontheffing i.v.m. noodzakelijk onderhoud van het wegdek aan de Langeweg te Zwijndrecht, voor de periode van: vrijdag 18 oktober 2019, 20:00 uur t/m 21 oktober 2019 05.00 uur, vrijdag 25 oktober 2019, 20.00 uur tot en met maandag 28 oktober 2019, 05.00 uur en vrijdag 1 november 2019, 20.00 uur tot en met 4 november 2019, 05.00 uur.
Loterijvergunning, voor het verkopen van loten in de periode van 19 tot 23 november 2019 ten behoeve van een Groepskamp van Scouting Panoord.
Ontheffing op de sluit- en schenktijd voor de nacht van 23 op 24 november op de locatie dr. Lelystraat 1 te Zwijndrecht.
Evenementenvergunning, voor het Kletskoekfestival op 10 oktober 2019 op de locatie Hart van Meerdervoort in Zwijndrecht.
Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een afvalcontainer op een parkeerplaats in de Gounodstraat in Zwijndrecht voor de periode van 5 oktober tot en met 21 oktober 2019.
Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een schaftkeet en een container in de Emmastraat voor de periode van 1 oktober tot en met 20 december 2019.
Evenementenvergunning, voor het Halloweenfeest Nederhoven in Wijkcentrum Nederhoven op 26 oktober 2019 van 13.00 tot 00.00 uur.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.