Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 2 september 2019 tot en met 8 september 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 2 september 2019 tot en met 8 september 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Wijziging exploitatievergunning met betrekking tot de openingstijden, voor onbepaalde tijd ten behoeve van Restaurant DOK aan de Maasboulevard 134 – 136 te Zwijndrecht.

Evenementenvergunning, voor het houden van een kleedjesmarkt bij winkelcentrum Kort Ambachtlaan op 21 september 2019 van 10.00 tot 16.00 uur.

Vergunning gebruik openbare grond ten behoeve van brandputinspecties op diverse locaties in Zwijndrecht voor de periode 9 september tot en met 13 september 2019.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.