Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 28 oktober tot en met 3 november 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 28 oktober 2019 tot en met 3 november 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Evenementenvergunning, voor het Kickboksgala op 9 november 2019 op locatie de Lindtsebenedendijk 151 te Zwijndrecht.

Ontheffing sluitings- en schenktijd, voor het houden van een tournooi als opening van het zaalseizoen met aansluitend een bescheiden feest voor de nacht van 9 november op 10 november 2019 van 00.00 uur tot 01.00 uur op locatie Develsingel 7a te Zwijndrecht.

Vergunning voor de verkoop van consumentenvuurwerk, voor 28, 30  en 31 december 2019 tussen 06.00 en 22.00 uur op de locatie Molenvliet 43 te Zwijndrecht.

Evenementenvergunning, voor het houden van een sporthuldiging/sportgala op 24 januari 2020 van 18.30 tot 23.30 uur op de locatie Develsingel 7A te Zwijndrecht.

Vergunning gebruik openbare ruimte, voor het tijdelijk toestaan van een bestelwagen met aanhanger op het trottoir bij de Were 72 te Zwijndrecht op 7 november 2019 -

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.