Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 27 januari tot en met 2 februari 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
27 januari 2020 tot en met 2 februari 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Evenementenvergunning voor het organiseren van de Art-Fair op vrijdagavond 23 oktober van 17.00 tot 22.00 uur, op zaterdag 24 oktober en zondag 25 oktober van 10.00 tot 18.00 uur op de locatie Veerweg 10, (ARA hotel) in Zwijndrecht.

Melding van bingo avonden op de zaterdagen 4 januari, 1 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december 2020 in wijkcentrum Xiejezo, Grote Beerstraat 10 in Zwijndrecht.

Standplaatsvergunning, voor de in- en verkoop van munten/bankbiljetten, goud, zilver of vreemde valuta, elke woensdag tot 1 juli 2020 vanaf het Wagenveld in Zwijndrecht.

Standplaatsvergunning, voor de verkoop van bloemen en planten, elke woensdag tot en met 31 december 2020 vanaf de Kromme Nering in Heerjansdam.

Geluidsontheffing, in verband met noodzakelijk onderhoud aan het spoor, in de periode van 10 april 2020 vanaf 23.00 uur tot en met maandag 13 april 2020, 06.00 uur.

Evenementenvergunning, voor het houden van een Tuin-/Plantjesmarkt op 2 en 3 april 2020 van 08.00 tot 18.00 uur op de locatie Winkelcentrum Oudeland, voor de Lidl in Zwijndrecht.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.