Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 27 april tot en met 3 mei 2020

RECTIFICATIE Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn in de periode van 27 april tot en met 3 mei 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare grond, voor het plaatsen van 2 containers voor de opslag van materialen ten behoeve van de werkzaamheden bij Zonnestein voor de periode van 4 mei tot en met 15 juni 2020. 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.