Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 25-3-2019 tm 31-03-2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn/is, in de periode van 25 maart 2019 tot en met 31 maart 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Ontheffing sluitingstijd en schenktijd, in de nacht van 30 op 31 maart van 00.00 uur tot 01.00 uur op de locatie kantine ZVV Pelikaan t.b.v. een feestavond van de vereniging.
Vergunning gebruik gemeentegrond, van 28 maart tot en met 4 april 2019, voor het gebruik van een hoogwerker ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de woningen gelegen aan het Veerplein te Zwijndrecht.
Vergunning gebruik gemeentegrond, op 13 april 2019, voor het plaatsen van een tafel/kraam bij de diverse winkelcentrum namen de Kerken in Zwijndrecht.
Evenementenvergunning, op 25 mei 2019 voor het jubileumfeest "50 jaar Kiboehoeve", op de Kinderboerderij, Parklaan 7 te Zwijndrecht.
Evenementenvergunning, op 25 mei 2019, ten behoeve van het Voorjaarsconcert van Muziekvereniging EMM in Sporthal Den Dam aan de Sportlaan 8 te Heerjansdam.
Vergunning gebruik gemeentegrond, van 25 maart 2019 tot en met 30 april 2019, voor het plaatsen van een materiaalcontainer, keet en wc ten behoeve van werkzaamheden project Lindelaan te Zwijndrecht.Vergunning gebruik gemeentegrond, van 25 maart tot en met 30 april 2019, voor het plaatsen van een zeecontainer in verband met werkzaamheden aan de Lus te Zwijndrecht.
Vergunning gebruik gemeentegrond, van 18 maart tot en met 30 april 2019, voor het plaatsen van een opslagcontainer, schaftunit, bouwtoilet en een afvalcontainer in de Vlaamschestraat te Zwijndrecht.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.