Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 25-02-2019 tm 4-03-2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn/is, in de periode van 25 februari 2019 tot en met 3 maart 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Standplaatsvergunning voor verkoop van bloemen en planten, locatie Kromme Nering in Heerjansdam, op de woensdagen voor het jaar 2019.
Standplaatsvergunning voor de verkoop van groente en fruit, locatie Kromme Nering in Heerjansdam, op de woensdagen voor het jaar 2019.
Evenementenvergunning voor de Zomerbraderie Kort Ambachtlaan, locatie Winkelcentrum Kort Ambachtlaan te Zwijndrecht op 22 juni 2019.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.