Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 29-04-2019 tm 5-5-2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn/is, in de periode van 29 april 2019 tot en met 5 mei 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare grond, van 6 mei tot en met 10 mei 2019 voor het plaatsen van een rolsteiger bij het Veerplein 39 te Zwijndrecht.
Vergunning gebruik openbare grond, voor het plaatsen van een container in de Waterhoenstraat te Zwijndrecht van 13 mei tot en met 26 mei 2019.
Vergunning gebruik openbare grond, voor het plaatsen van een container in de Sportlaan te Heerjansdam van 21 mei tot en met 28 mei 2019.
Vergunning gebruik openbare grond, voor het plaatsen van een aantal containers op 11 mei 2019 ten behoeve van een opruimactie op de locaties Javalaan, hoek Sumatralaan/Balistraat, Celebeslaan, Tollenstraat en op 18 mei 2019 op de locaties Jan Campertstraat en Tollenstraat te Zwijndrecht.
Exploitatie- en wijziging Drank en Horecawetvergunning¸ voor restaurant Dok B.V., gelegen aan de Maasboulevard 134-136 te Zwijndrecht.
Ontheffing sluitingstijd, voor het Develpaviljoen aan de Parklaan te Zwijndrecht in de nacht van 11 mei op 12 mei 2019 van 02.00 uur tot 03.30 uur in verband met een feestavond.
Evenementenvergunning, voor de Jaarmarkt Oude Kerk op 15 juni 2019 op de locatie in en om de Oude Kerk aan de Kerstraat 49 te Zwijndrecht.
Evenementenvergunning, voor een rommelmarkt/braderie aan de Noordweg te Zwijndrecht op 22 juni 2019.
Evenementenvergunning, voor de Verkerkloop aan de Molenvliet (start en finisch) en de verdere route door Zwijndrecht, op 15 mei 2019.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.