Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 22 juli 2019 tot en met 28 juli 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 22 juli 2019 tot en met 28 juli 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Evenementenvergunning voor het plaatsen van een schaatsbaan op het middenplein van Winkelcentrum Kort Ambacht te Zwijndrecht op 21 december 2019.
Evenementenvergunning en ontheffing artikel 35 van de Drank en Horecawet, voor de Heerjandamschallenge (open water wedstrijd en Triatlon) op 10 en 11 augustus 2019 in De Waal te Heerjansdam.
Vergunning gebruik openbare ruimte, in verband met de bouw van een nieuwe woning aan de Dorpsstraat te Heerjansdam, voor het circa 8x blokkeren van de weg, voor de periode van een jaar.
Vergunning gebruik openbare ruimte, voor het plaatsen van een aantal objecten in de Nolenstraat te Zwijndrecht in verband met werkzaamheden gedurende de periode van 3 augustus tot en met 30 augustus 2019.
Vergunning gebruik openbare ruimte, voor het plaatsen van een aantal objecten waaronder o.a. een telescoop hoogwerker in de Moermond te Zwijndrecht in verband met (schilder)werkzaamheden.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.