Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 20 mei t/m 26 mei 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn/is, in de periode van 20 mei 2019 tot en met 26 mei 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare plaats, voor het plaatsen van een container en een ladderlift aan de Steenbokstraat in de periode van 22 mei tot en met 2 juni 2019.

Ontheffing Sluitingstijd en schenktijd voor de nacht van zaterdag 24 mei op zondag 25 mei 2019, van 00.00 tot 01.00 uur, in verband met een bedrijvenvoetbaltoernooi aan de Middellijn 9 te Zwijndrecht.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.