Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 1-4-2019 tm 7-4-2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn/is, in de periode van 1 april 2019 tot en met 7 april 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Standplaatsvergunning Visspecialiteiten, op de woensdagen respectievelijk zaterdagen tot en met 31 december 2019 op de locaties Kromme Nering respectievelijk Kort Ambachtlaan.
Gebruik openbare ruimte, voor een depot langs de Lindtsebenedendijk ten behoeve van werkzaamheden in de brandgang achter de Staringstraat in de periode van 6 maart 2019 tot en met 12 april 2019.
Standplaatsvergunning onder specifieke voorwaarden, verkoop Vietnamese loempia's en aanverwante producten, op locaties rondom winkelcentrum Walburg tot en met 31 december 2019.
Ontheffing op de sluitings- en schenktijd, voor de nacht van 13 op 14 april 2019 van 00.00 uur tot 02.00 uur en vor de nacht van 7 op 8 juni 2019 van 00.00 uur tot 01.00 uur op de locatie Noordpark 5 te Zwijndrecht.
Evenementenvergunning voor Lifestyle aan de Maas, op 7 september 2019 van 11.00 tot 17.00 uur op de locatie Maasplein te Zwijndrecht.
Evenementenvergunning voor Erasmus MC Fietstoertocht, op 22 juni 2019 van 7.30 uur tot 16.00 uur door delen van Zwijndrecht.
Ontheffing artikel 35 Drank en Horeca Wet, ten behoeve van het Voorjaarsconcert Muziekvereniging EMM op 25 mei 2019, in Sporthal Den Dam.
Vergunning voor het ophangen van een spandoek, ten behoeve van de collecte week van het Nationaal MS Fonds in de week van 18 tot en met 23 november 2019.
Gebruik openbare ruimte, ten behoeve van werkzaamheden aan een woning aan de Burgemeester Brouwersstraat in Zwijndrecht op 14 mei 2019.
Evenementenvergunning 50 jarig jubileum Kiboehoeve, ten behoeve van festiviteiten op 25 mei 2019 op de locatie Kinderboerderij aan de Parklaan te Zwijndrecht.
Evenementenvergunning Koningsdag Walburg, ten behoeve van Koningsdagactiviteit in de vorm van een groot springkussen op de locatie Biesbosch te Zwijndrecht.
Evenementenvergunning Passion4Kids, op 17 april 2019, looproute vanaf het Slagveld richting het Raadhuisplein.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.