Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 19 augustus 2019 tot en met 25 augustus 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 19 augustus 2019 tot en met 25 augustus 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Rectificatie: Ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet, op 13 en 14 september 2019 t.b.v. het evenement Binnenvaartdagen is abusievelijk de verkeerde tijd vermeld. Juiste tijdstip van de ontheffing is van 12.00 tot 23.00 uur op de kade bij Zomerlust, aan het Thorrehoofd en op het Maasplein te Zwijndrecht.

Vergunning gebruik openbare ruimte, voor het plaatsen van een schaftcontainer, opslagcontainer en toilet t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de woningen op de Zuiderkruisstraat en Watermanstraat in Zwijndrecht. De objecten worden in de parkeervakken aan de Zuiderkruisstraat geplaatst in de periode van 2 september 2019 tot en met 8 november 2019.
Vergunning gebruik openbare ruimte, voor het gebruiken van een hoogwerker ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw Loket, Laurensvliet 2R in Zwijndrecht voor de periode van 26 augustus 2019 tot en met 16 september 2019.
Vergunning gebruik openbare ruimte, voor het plaatsen van twee reclame/bouwborden en het plaatsen van een keetwagen bij de Zonnesteintoren in Zwijndrecht voor de periode van 31 juli tot en met 3 oktober 2019.
Ontheffing sluitingstijd, in verband met een dansavond voor jongeren voor de nacht van zaterdag 24 op 25 augustus 2019 van 02.00 tot 03.30 uur in het Develpaviljoen, Parklaan 1 te Zwijndrecht.
Evenementenvergunning en ontheffing Drank- en Horecawet, voor het Wattanfestival op 14 september 2019 van 16.00 tot 00.00 uur in het Develpark te Zwijndrecht.
Ontheffing Drank- en Horecawet, voor de muziekavond op 5 oktober 2019 van 15.00 tot 23.00 uur in het Wijkcentrum Hart van Meerdervoort te Zwijndrecht.
Evenementenvergunning, voor het zomerfeest op het voetbalveldje Balistraat/Surinamestraat in Zwijndrecht op 15 september 2019 van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.