Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 17 februari tot en met 23 februari 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
17 februari 2020 tot en met 23 februari 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Standplaatsvergunning voor de verkoop van kaas en aanverwante producten op de Kromme Nering in Heerjansdam iedere woensdag met uitzondering van feestdagen tot en met 31 december 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een kleine schaft- en instructiewagen ten behoeve van de uitvoering van spoorwerkzaamheden in opdracht van Prorail op het gras op de hoek Jeroen Boschlaan/Mesdagstraat in Zwijndrecht, dit voor de periode van vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een container ten behoeve van opslag op de locatie aan de achterkant van Griegstraat 9 in Zwijndrecht, dit voor de periode van 2 maart tot en met 13 maart 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een afvalcontainer in verband met de verbouwing in de woning aan de Frits Vogelstraat 11 in Zwijndrecht, dit voor de periode van 24 februari tot en met 20 maart 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een hijskraan op het P.J. Oudplein in Zwijndrecht op 20 februari 2020.

Evenementenvergunning voor het organiseren een Paascross en een canicross op de locatie Hooge Nesse, Veerweg in Zwijndrecht, dit op zaterdag 11 april 2020 van 10.00 tot 15.00 uur. De opbrengst van deze Paascross komt ten goede aan de Stichting Roparun.

 

Publicatie ontwerpbesluit Drank- en Horecawet (paracommercieel)

Op d.d. 8 november 2019 is door de vereniging Scouting Panoord, gelegen aan de Groot Karreveld 10 te Zwijndrecht een aanvraag ingediend voor een drank- en horecawetvergunning. Het ontwerpbesluit heeft als kenmerk: 2388982.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit van de Drank- en Horecawetvergunning zal met ingang van donderdag 27 februari 2020 gedurende zes weken op het gemeentehuis in te zien zijn. U meldt uzelf hiervoor aan bij de balie in het gemeentehuis.

Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u uw zienswijze binnen zes weken, met ingang van donderdag 27 februari 2020, kenbaar maken.

Wijze van indienen van een zienswijze

Uw zienswijze kunt u mondeling of schriftelijk indienen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een belafspraak maken met de medewerkers van Team APV van de afdeling Gemeentewinkel via 078 770 3755 of via mail: team.apv@zwijndrecht.nl.

Wilt u een schriftelijke zienswijze indienen? Richt dan uw brief aan de burgemeester van de gemeente Zwijndrecht, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van Team APV/ Bijzondere wetten van de afdeling Gemeentewinkel. U kunt hen dagelijks tussen 09.00 tot 16.00 uur telefonisch bereiken via 14078 of per mail via team.apv@zwijndrecht.nl. Houd het kenmerk bij de hand of vermeld het in uw e-mail.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.