Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 15 juli 2019 tot en met 21 juli 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 15 juli 2019 tot en met 21 juli 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte, voor het gebruiken van het trottoir van het Londenseplein voor een verhuiswagen in de periode van 15 juli tot en met 29 juli 2019.
Standplaatsvergunning ten behoeve van een oliebollenkraam op de locatie Norderstedtplein te Zwijndrecht van 14 oktober tot en met 31 december 2019.
Standplaatsvergunning (verlenging), ten behoeve van een verkoopkraam voor visspecialist De Kaaieman op locatie de Kromme Nering te Heerjansdam voor de periode vanaf 17 juli 2019 tot en met 31 december 2019.
Ontheffing op sluitingstijd en schenktijd van 29 juli 2019 tot en met 3 augustus 2019 in verband met een tennistoernooi op de locatie van de Zwijndrechtse Tennis Club De Drie Heugels aan de Oude Stationsweg 3 te Zwijndrecht.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.