Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 15-4-2019 tm 22-4-2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn/is, in de periode van 15 april 2019 tot en met 22 april 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Evenementenvergunning, voor de Aubade Koningsdag op 27 april 2019 van 9.20 tot 11.00 uur op het Raadhuisplein te Zwijndrecht.
Evenementenvergunning, Koningsdagactiviteiten buitenruime Veerplein Zwijndrecht, op 27 april 2019 van 14.00 tot 23.00 uur.
Evenementenvergunning, Koningsdagactiviteiten op 27 april 2019 op de locatie grasveld De Manning, ds. J.A. Visserstraat, de Heerjanstraat en de Groenezoom te Heerjansdam.
Ontheffing artikel 35 DHW, voor het schenken van (alcoholhoudende) dranken tijdens Koningsdag op 27 april 2019 in Heerjansdam
Evenementenvergunning, Koningsfeesten Zwijndrecht op het Raadhuisplein te Zwijndrecht voor de periode van 24 april tot en met 1 mei 2019.
Ontheffing artikel 35 DHW voor het schenken van (alcoholhoudende) dranken op het Raadhuisplein in de periode van 24 april 2019 tot en met 1 mei 2019.
Evenementenvergunning voor het plaatsen van een aantal tenten en springkussens op de Burgemeester de Bruïnelaan i.v.m. Koningsdag en het kleedjesmarkt op het Oranjeplein op 27 april 2019.
Evenementenvergunning, Kermes locatie Melkwegsingel 11 (open dag), op 20 en 21 april van 13.00 tot 17.00 uur.
Evenementenvergunning, Buitenspeeldag Heerjansdam, op 5 juni 2019 op de locatie speeltuin Aalbespad te Heerjansdam.
Vergunning gebruik openbare plaats, voor het plaatsen van schaftkeet, vuilcontainer, opslagcontainer en een aanhanger op een 4tal parkeerplaatsen aan de Kamerlingh Onnesstraat te Zwijndrecht.
Vergunning gebruik openbare plaats, voor het plaatsen van een steiger, hoogwerker, bouwkeet, toilet en opslagcontainer in de Dacostrastraat te Zwijndrecht voor de periode van week 19 tot en met week 28 2019.
Evenementenvergunning, voor de Obstacle Run Hooge Nesse op 31 mei 2019 op de locatie Hooge Nesse en Veerplaat te Zwijndrecht.
Evenementenvergunning en ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet, voor het Dorpsfeest Heerjansdam, op 6 juli 2019 op de locatie Kromme Nering/Dorpsplein te Heerjansdam.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.