Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 14 oktober tot en met 20 oktober 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 14 oktober 2019 tot en met 20 oktober 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Ontheffing parkeren groot voertuig, voor het parkeren van een bedrijfsvoertuig op het parkeerterrein aan de Industrieweg te Heerjansdam.
Ontheffing op de winkeltijdenwet, voor de verruiming van de winkeltijden van de Albert Heijn op zondag 22 en 29 december 2019 van 13.00 uur tot 20.00 uur op de locaties Oudeland en Winkelcentrum Walburg.
Aanwijzigingsbesluit boswachters, de Buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoel in artikel 142 Wetboek van Strafvordering, in dienst bij Staatsbosbeheer zijn aangewezen als toezichthouders binnen het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.