Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 04-02-2019 tm 10-02-2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn/is, in de periode van 4 februari 2019 tot en met 10 februari 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik gemeentegrond, voor het plaatsen van een keetwagen, opslagcontainer en toilet in de Aalbersestraat te Zwijndrecht voor de periode van 18 februari 2019 tot en met 21 april 2019.
Vergunning gebruik gemeentegrond, t.b.v. het inrichten van een depotruimte aan het Ooievaarsplein te Zwijndrecht voor de periode van 11 februari 2019 tot en met 27 februari 2019.
Ontheffing op de sluitingstijd voor Parklaan 1 voor de nacht van 8 februari op 9 februari tussen 2.00 tot 3.00 uur.
Ontheffing van artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. een besloten en niet-commerciële bingo avond voor buurtbewoners uit Kort Ambacht, welke gehouden wordt aan de Perkstraat 57b te Zwijndrecht op 16 februari 2019.
Standplaatsvergunning (verlenging) voor de verkoop van aardappelen en uien op Wagenveld in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.