Vergunningen APV en bijzondere wetten van 6 januari t/m 12 januari 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 6 januari 2020 tot en met 12 januari 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte,  voor het plaatsen van een bouwlift, opslagcontainers, schaftkeet en afvalcontainers, voor de periode van 13 januari 2020 tot en met 22 mei 2020 in de buitenruimte ter hoogte van Eemstein 1 t/m 18 in Zwijndrecht
Geluidsontheffing voor de (asfalt)werkzaamheden aan de A16 aan bruggen en viaducten in de gemeente Zwijndrecht. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van week 19 tot en met week 52 2020.
Standplaatsvergunning voor de verkoop van vis(producten) op het Wagenveld in Zwijndrecht voor de periode januari 2020 tot en met juni 2020.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.