Vergunningen APV en bijzondere wetten 13 januari tot en met 19 januari 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 13 januari 2020 tot en met 19 januari 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van opslagcontainers, een keet en afvalcontainer in verband met de werkzaamheden aan water- en gasleidingen in de wijk Oudeland. Het gaat om de periode van 6 januari tot en met 22 februari 2020 op de locatie Mozartlaan in Zwijndrecht.
Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een bouw- en sloopafvalcontainer op een parkeerplaats aan de Straatsburgsestraat voor de periode van 17 februari tot en met 30 april 2020.
Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats in de Crocusstraat in Zwijndrecht voor de periode van 20 januari 2020 tot en met 3 februari 2020.
Ontheffing sluitingstijd in verband met themafeesten in het Spektakel in Zwijndrecht. De ontheffing geldt voor de nachten van 25 op 26 januari, 8 op 9 februari en 7 op 8 maart van 02.00 uur tot 03.00 uur.
Ontheffing sluitingstijd in verband met het houden van een feest op Z.V.V. Pelikaan in Zwijndrecht. De ontheffing geldt voor de nacht van 7 op 8 maart van 00.00 tot 01.00 uur.
Ontheffing sluitingstijd en schenktijd in verband met het houden van een hockeytoernooi op HC Derby in Zwijndrecht voor de nachten van 10 op 11 april en 11 op 12 april van 00.00 tot 01.00 uur.
Tijdelijke standplaatsvergunning vanaf 1 januari tot 1 juli 2020 voor de verkoop van aardappelen en uien, elke zaterdag, locatie Wagenveld/winkelcentrum Passage in Zwijndrecht.
Tijdelijke standplaatsvergunning vanaf 1 januari tot 1 juli 2020 voor de verkoop van loempia's e.a., van maandag tot en met zaterdag, locatie Wagenveld/winkelcentrum Passage in Zwijndrecht.
Tijdelijke standplaatsvergunning vanaf 1 januari tot 1 juli 2020 voor de verkoop van groente en fruit, elke woensdag, locatie Wagenveld/winkelcentrum Passage in Zwijndrecht.
Tijdelijke standplaatsvergunning vanaf 1 januari tot 1 juli 2020 voor de verkoop van kaas (en aanverwante producten), elke woensdag, locatie Wagenveld/winkelcentrum Passage in Zwijndrecht.
Tijdelijke standplaatsvergunning vanaf 1 januari tot 1 juli 2020 voor de verkoop van aardappelen en uien, elke woensdag, locatie Wagenveld/winkelcentrum Passage in Zwijndrecht.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.