Vergunningen APV en bijzondere wetten 20 april tot en met 26 april verleend

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn in de periode van
20 april tot en met 26 april 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een schaftwagen/toilet en een verfopslagcontainer op het Norderstedtplein in Zwijndrecht voor de periode van 27 april  tot en met 10 juli 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van containers, een unit, dixi, shovel, schaftkeet en buizen aan de Van Weerden  Poelmanstraat in Zwijndrecht voor de periode van 4 mei tot en met 31 december 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een spandoek ten behoeve van de collecteweek van het MS fonds op de kruising Molenstraat en Dorpsstraat in Heerjansdam voor de periode van 16 november tot en met 21 november 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het inrijden van het fietspad aan de Bakesteinsezoom in Zwijndrecht en het uitvoeren van werkzaamheden aan de voet van de reclamemast op 18 mei 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een mobiele kraan ten behoeve van werkzaamheden op het dak van het Ooievaarsplein in Zwijndrecht op 7 mei 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het uitvoeren van bodemonderzoek in de wijk Nederhoven in Zwijndrecht voor de periode van 20 april tot en met 28 april 2020 en voor de periode van 11 mei tot en met 14 mei 2020.

Standplaatsvergunning voor de verkoop van verse en gebakken vis op het Wagenveld bij de Passage in Zwijndrecht elke zaterdag tot 31 december 2020.

Exploitatievergunning voor onbepaalde tijd op grond van artikel 2:28 van de APV voor de exploitatie van het horecabedrijf gelegen op het perceel Stationsplein 4C in  Zwijndrecht.

 

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.