Vergunningen APV en bijzondere wetten 19 januari tot en met 26 januari 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 19 januari 2020 tot en met 26 januari 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Standplaatsvergunning voor de verkoop van aardappelen en uien op het Wagenveld bij de Passage in Zwijndrecht elke zaterdag tot 1 juli 2020. 
Standplaatsvergunning voor de verkoop van vis (inclusief aanverwante producten) op het Wagenveld in Zwijndrecht elke woensdag tot 1 juli 2020.
Evenementenvergunning voor het organiseren van het Kickboksgala die wordt gehouden op de Lindtsebenedendijk 151 in Zwijndrecht op zaterdag 1 februari, zaterdag 25 april en zaterdag 13 juni van 13.00 tot 19.00 uur.
Drank- en horecavergunning voor onbepaalde tijd op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet en een Exploitatievergunning voor onbepaalde tijd op grond van artikel 2:28 van de APV voor de exploitatie van het horecabedrijf gelegen op het perceel Zomerlust 9 in Zwijndrecht.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.