Vergunningen APV en bijzondere wetten 16 tot en met 22 maart verleend

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 16 maart 2020 tot en met 22 maart, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een keetwagen inclusief toilet aan de achterzijde van het complex op de Steenbokstraat 9-11 en de Grote Beerstraat 13-17 en het gebruik van een 15 meter telescoop hoogwerker aan de voorzijde van genoemd complex in Zwijndrecht voor de periode van 16 maart tot en met uiterlijk 10 april 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een tent op een trottoir en een toiletwagen op een aantal parkeerplaatsen, gelegen aan de Westelijke Parallelweg t.h.v. nr 54, voor de periode van: vrijdag 10 tot en met maandag 14 april 2020, en t.b.v. NS-reizigers.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats gelegen aan de Pijperlaan, ter hoogte van nummer 23G in Zwijndrecht en voor de periode van maandag 16 maart tot en met dinsdag 24 maart 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een keet/toilet op een parkeerplaats en een hoogwerker op het trottoir naast het complex Burg. Brouwerstraat in Zwijndrecht, voor de periode van 6 april tot en met 22 mei 2020.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.