Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 11 november tot en met 17 november 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 11 november 2019 tot en met 17 november 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Ontheffing op de sluitingstijd, voor de nacht van 23 op 24 november 2019 van 02.00 tot 03.30 uur, voor de nacht van 14 op 15 december 2019 02.00 tot 04.30 uur en voor de nacht van 14 op 15 februari 2019 van 02.00 tot 03.00 uur voor het horecabedrijf Develpaviljoen aan de Parklaan 1 te Zwijndrecht.
Vergunning gebruik openbare ruimte, voor het in gebruik nemen van een aantal parkeerplaatsen aan de Pijperlaan in verband met de verbouwing van een woning aan de Beethovenlaan voor de periode van 3 oktober tot en met 30 november 2019.
Vergunning gebruik openbare ruimte, voor het plaatsen van een schaftkeet tijden de onderhoudswerkzaamheden aan woningen in de Escherstraat en omgeving voor de periode van 9 september tot en met 31 december. De schafkeet wordt steeds geplaatst op een parkeerplaats in de omgeving van de werkzaamheden op dat moment.
Vergunning gebruik openbare ruimte, voor het plaatsen van actieborden "stop voor de zebra" op 14, 18, 22, 25 november 2019 en 10 en 13 december 2019 op respectievelijk de Uilenvliet, Burgemeester Slobbelaan, Burgemeester De Bruïnelaan, Hoofdland, Burgemeester Slobbelaan, rotonde Pieter Zeemanstraat e.o.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.