Vergunning APV en bijzondere wetten verleend 6 april tot en met 12 april 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn in de periode van 6 april tot en met 12 april 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van materialen, containers en steigers ten behoeve van werkzaamheden op locatie Heyenlande in Zwijndrecht voor de periode van 4 mei tot en met 17 juli 2020, op de locatie Schildmansambacht in Zwijndrecht voor de periode van 17 juli tot en met 16 oktober 2020, op de locatie Strevelshoek in Zwijndrecht voor de periode van 5 oktober tot en met 4 december 2020 en op de locatie Sandelingen in Zwijndrecht voor de periode van 19 oktober tot en met 18 december 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een vuilcontainer op een parkeerplaats nabij de Pijperlaan 37 in Zwijndrecht voor de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor reliningswerkzaamheden aan de Lindelaan in Zwijndrecht voor de periode van 15 april tot en met 30 april 2020.

Geluidsontheffing in verband met werkzaamheden aan de Noordweg vanaf de kruising van de Lindtsedijk in de gemeente Zwijndrecht voor de periode dinsdag 19 mei 20.00 uur tot en met maandag 20 mei 06.00 uur.

 

 

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.