Vergunning APV en bijzondere wetten verleend 29 juni 2020 tot en met 5 juli 2020

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
29 juni 2020 tot en met 05 juli 2020, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte RECTIFICATIE voor het plaatsen van opslagcontainers, een keet en een afvalcontainer in verband met de werkzaamheden aan water- en gasleidingen in de wijk Oudeland  in Zwijndrecht, voor de periode van 29 juni tot en met 5 september 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van bouwlift en het inrichten van een bouwdepot ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden bij Eemstein in Zwijndrecht voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van keetwagen en een ecotoilet in verband met het uitvoeren van buitenschilderwerkzaamheden aan eengezinswoningen in de wijk van de Dr. Lelystraat in Zwijndrecht voor de periode van 30 juni 2020 tot en met 21 juli 2020.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van hoogwerker aan de Beethovenlaan 252 in Zwijndrecht voor de periode van 1 juli 2020 tot en met ongeveer 31 juli 2020.

Vergunning ontheffing van het verbod in artikel 5.11 van de APV om tijdelijk, twee keer per week (dinsdag en vrijdag) les te kunnen geven aan kinderen op het voetbalveldje in het Molenvlietpark in Zwijndrecht voor de periode van 6 juli 2020 tot en met 31 juli 2020.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.