Omgevingsvergunningen van 9 augustus tot en met 16 augustus 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 9 augustus tot en met 16 augustus 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Melkwegsingel 10 (2019-154): het vervangen van de kozijnen aan de voor- en zijgevel en het plaatsen van een erfafscheiding 9-8-2019
Harseveld 25 (2019-155): het kappen van een boom 12-8-2019
Moerbeidreef 22 HJD (2019-156): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 13-8-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 9 augustus tot en met 16 augustus 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Krammer 3 (2019-093): het kappen van 2 stuks Coniferen 13-8-2019
Langeweg 278 (2019-111): het kappen van een Conifeer 13-8-2019
Havikweg 2 (2019-112): het kappen van een Es 13-8-2019
Oosterschelde 10 (2019-124): het kappen van een Naaldboom 15-8-2019
Oudemaasweg 1 (2019-137): het permanent plaatsen van een portocabin 14-8-2019
Laan van Nederhoven 104 (2019-141): het kappen van 1 Leylandi en 1 Taxus Baccata 13-8-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 9 augustus tot en met 16 augustus 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Grevelingen 31 (2019-085): het uitbreiden en veranderen van de woning 16-8-2019
Beneluxlaan 11 (2019-094): het wijzigen van de interne constructie 16-8-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.