Omgevingsvergunningen van 8 november tot en met 15 november 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN


Ingediende aanvragen
In de periode van 8 november tot en met 15 november 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):


Verleunstraat 2 (2019-205): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een nokverhoging aan de achterzijde van de woning 7-11-2019

Willem Ruysplein 26 (2019-206): het tijdelijk (10 jaar) reguleren van het (horeca) terras 6-11-2019

Sonate 12 (2019-207): het kappen van een boom en het aanleggen van een parkeerplaats 10-11-2019

Kerkweg 49 (2019-208): het kappen van 1 Dennenboom 12-11-2019

Nabij Langeweg 474A HJD (2019-209): het bouwen van een woning 12-11-2019

Develsluis 8 HJD (2019-210): het plaatsen van een hekwerk 13-11-2019


Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

In de periode van 8 november tot en met 15 november 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):


Melkwegsingel 10 (2019-154): het vervangen van de kozijnen aan de voor- en zijgevel 15-11-2019

Prinses Beatrixstraat 15 (2019-167): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 15-11-2019

Wattstraat 2-4 (2019-169): het bouwen van een bedrijfshal met kantoor 12-11-2019

Escherstraat 24 (2019-175): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 15-11-2019

Nijverheidsstraat 19 HJD (2019-179): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 15-11-2019

Orionstraat 7 (2019-180): het kappen van 1 Wilg en 1 Naaldboom 15-11-2019

Stoop van Zwijndrechtstraat 35 (2019-184): het kappen van een Berk 15-11-2019


Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning

Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 8 november tot en met 15 november 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:


Langeweg 442 (2019-097): het vervangen van de schuur 14-11-2019


Bezwaar maken

Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt doen staat verderop in deze publicatie.


Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.