Omgevingsvergunningen van 8 mei 2020 tot en met 15 mei 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 8 mei 2020 tot en met 15 mei 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Marsdiep 14 (2020-103): het plaatsen van een aanbouw 10-5-2020
Titia Gorterstraat 6 (2020-104): het kappen van een Appelboom 10-5-2020
Daltonstraat 5 (2020-105): het plaatsen van reclame (2x lichtbak) 12-5-2020
Slangenburg 11 (2020-106): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 12-5-2020
Ellingtonstraat 44 (2020-107): het plaatsen van een overkapping inclusief kleine berging 13-5-2020
Abdij 62 (2020-108): het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning 14-5-2020
Parijseplein 52 (2020-109): het vergroten van de woning op de eerste verdieping 14-5-2020
Straatburgsestraat 25 (2020-110): het plaatsen van een fietsenberging in de voortuin 14-5-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 8 mei 2020 tot en met 15 mei 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Dorpsstraat 28 HJD (2020-011): het legaliseren van de toegangspoort, pergola, cameramast en overkapping 15-5-2020
Rotterdamseweg 177(2020-057): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 11-5-2020
Perkstraat 21 (2020-067): het aanleggen van een in/uitrit 11-5-2020
Koningsplein 2, 4, 6 en 8 (2020-092): het realiseren van 4 inritten 11-5-2020

Geweigerde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 8 mei tot en met 15 mei 2020 de volgende omgevingsvergunningen geweigerd (adres, activiteit, datum besluit):

Develsluis 8 HJD (2019-210): het plaatsen van een hekwerk 15-5-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 8 mei 2020 tot en met 15 mei 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Doevelskerc 15 en 16 (2020-052): het vervangen van de dakkapellen aan de voorzijde van de woningen 15-5-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.