Omgevingsvergunningen van 8 maart tot en met 15 maart 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 8 maart tot en met 15 maart 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Lisdodde 35 HJD (2019-040): het kappen van twee bomen 7-3-2019
Refter 26 (2019-041): het plaatsen van een dakkapel 7-3-2019
Parijseplein 54 (2019-042): het kappen van 3 Berken 12-3-2019
de Hoef 22 HJD, Irisstraat naast nr. 1, Kapitein Horsmanflat ong. nabij Leeuwenbekstraat 1, Massenetplaats ong., nabij Trompetstraat 32, Wagenaarstraat thv nr. 5, Wagenaarstraat thv nr. 10 (2019-043): het kappen van diverse bomen 14-3-2019
Karel Doormanlaan ong., Klarinetsingel achterzijde nr. 143, Moessorgskyplaats ong., Suite thv nr. 18, Titia Gorterstraat ong. (2019-044): het kappen van diverse bomen 14-3-2019
Bakensteinsezoom ong. nabij Bakensteinsezoom 2, nabij Fruiteniersstraat 39, nabij Molenweg 35B, Munnikensteeg fietspad, Munnikensteeg rotonde BP (2019-045): het kappen van diverse bomen 14-3-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 8 maart tot en met 15 maart 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Bosch 25 (2018-286): het plaatsen van een erfafscheiding 15-3-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 8 maart tot en met 15 maart 2019 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Beneluxlaan 5 (2018-281): het (tijdelijk) plaatsen van een geldkiosk 15-3-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.