Omgevingsvergunningen van 7 september tot en met 13 september 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 6 september tot en met 13 september 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Hof aan de Dijk 5 (2019-164): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 6-9-2019
Industrieweg 16 HJD (2019-165): het legaliseren van de erfafscheiding en schuifpoort 8-9-2019
Mozartlaan 236 (2019-166): het kappen van een Berk 10-9-2019

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 6 september tot en met 13 september 2019 is de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Grevelingen 39 (2019-059): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning en het verbreden van de doorgang van de garage 12-9-2019
Gerrit van der Veenstraat 56 (2019-132): het plaatsen van een overkapping 9-9-2019
Hof van Holland 33 (2019-135): het herstellen van de gevel 12-9-2019
Omgeving winkelcentrum Walburg (2019-138): het kappen van 67 bomen 11-9-2019
nabij Duivenvoorde 213, Kerkweg, Molenvliet 23, Parijseplein 36, Rechteren, Surinamestraat, begraafplaats Jeroen Boschlaan te Zwijndrecht en nabij Molenweg 54 te Heerjansdam(2019-142): het kappen van 30 bomen 11-9-2019

Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 6 september tot en met 13 september 2019 is de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning geweigerd (adres, activiteit, datum besluit):

Ruys de Beerenbrouckstraat 12 (2019-131): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 13-9-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.