Omgevingsvergunningen van 6 maart 2020 tot en met 13 maart 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 6 maart 2020 tot en met 13 maart 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Rotterdamseweg 85 (2020-038): het verbouwen van de (woon) winkel naar 4 appartementen 4-3-2020
Slagveld 28 (2020-039): het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel 4-3-2020
Sportlaan 14A t/m 14K HJD (2020-040): het plaatsen van beschoeiing 5-3-2020
Adriaan Banckertstraat 92 (2020-041): het kappen van een Berk en 2 stuks Liquidambar 6-3-2020
Prinses Marijksestraat 28 (2020-042): het bouwen van een garage en het plaatsen van een erfafscheiding 6-3-2020
Gerrit van der Veenstraat 50 (2020-043): het plaatsen van een dakopbouw 7-3-2020
Grote Beerstraat nabij nr. 10 (2020-044): het tijdelijk plaatsen van een keet t.b.v. een spelotheek 9-3-2020
Lodewijk van Nassaustraat 24 (2020-045): het plaatsen van een rookkanaal 10-3-2020
Sweelinckplantsoen nabij nr. 56 (2020-046): het kappen van 3 Essen 11-3-2020
Dorpsstraat 175 HJD (2020-047): het vervangen van het dak 12-3-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 6 maart 2020 tot en met 13 maart 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Burgemeester de Bruïnelaan 29A (2019-217): het vervangen van de glazen pui in dubbel openslaande deuren 12-3-2020
Develpad 13 (2020-007): het kappen van 1 Robinia en 1 Spar 9-3-2020
Saturnusstraat 13 (2020-014): het kappen van een Carpinus Betulus 9-3-2020
Rotterdamseweg 139A (2020-016): het kappen van 2 Eiken 9-3-2020
Frits Vogelstraat 11 (2020-023): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 10-3-2020
Valeriussingel 73 (2020-034): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 10-3-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 6 maart 2020 tot en met 13 maart 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Willem van Oranjelaan 3 (2020-005): het verwijderen van de draagmuur 4-3-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.