Omgevingsvergunningen van 6 december tot en met 13 december 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 6 december tot en met 13 december 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

In deze week zijn er geen ingediende aanvragen.

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 6 december tot en met 13 december 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Euryzaplein 2 t/m 12 (even) en Rijstpellerij 1 t/m 12 (doorlopend) (2019-115): het bouwen van 18 eengezinswoningen en het plaatsen van erfafscheidingen 10-12-2019
Gerrit Kögelerstraat 40 (2019-134): het realiseren van een opbouw 13-12-2019
Lindtsedijk 269 (2019-172): het realiseren van een bijgebouw 10-12-2019
Begraafplaats HJD, Berlijnseplein t.o. nr. 25, Paulus Buyspad t.o. nr. 3, Rotterdamseweg t.o. nr. 139A, Willem van Oranjelaan ong.(2019-192): het kappen van 5 stuks bomen 13-12-2019
Middellijn 9 (2019-197): het aanleggen van een voetbalkooi 10-12-2019
Witte de Withstraat, Adriaan Banckertstraat, Cornelis Evertsenstraat, Jan van Galenstraat, Kortenaerstraat, Admiraal Trompstraat, Kapitein Dekkerflat, Kapitein Luidingaflat (2019-201): het kappen van 49 bomen 13-12-2019
Lindtsedijk 277 (2019-204): het vernieuwen van de gevels van de woning 13-12-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.