Omgevingsvergunningen van 5 juni 2020 tot en met 12 juni 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 5 juni 2020 tot en met 12 juni 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Develsluis 34 HJD (2020-127): het wijzigen van de aanbouw aan de achterzijde van de woning 8-6-2020
Bosch 7 (2020-128): het bijtrekken van het balkon aan de achterzijde van de woning 9-6-2020
Jeroen Boschlaan (begraafplaats), Reigerstraat t.h.v. nr. 28, Zwijndrecht en Prins Bernhardstraat t.h.v. nr. 2, Heerjansdam (2020-129): het kappen van 1 Es (P. Bernhardstraat t.h.v. nr. 2 te Heerjansdam), 1 Els (Reigerstraat t.h.v. nr. 28), 19 Taxussen en 3 Dennen (begraafplaats Jeroen Boschlaan) 11-6-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 5 juni 2020 tot en met 12 juni 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Lodewijk van Nassaustraat 24 (2020-036): het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel 8-6-2020
Gerrit van der Veenstraat 50 (2020-043): het plaatsen van een dakopbouw 10-6-2020
Sweelinckplantsoen nabij nr. 56 (2020-046): het kappen van 2 Essen en 1 Amberboom 12-6-2020
Oude Stationsweg 7B (2020-081): het plaatsen van een blokhut 11-6-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 5 juni 2020 tot en met 12 juni 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

W. Snelliusweg 50 (2020-078): het vergroten van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 8-6-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.