Omgevingsvergunningen van 5 april tot en met 12 april 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 5 april tot en met 12 april 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Mimosastraat ong. (2019-052-U): het realiseren van 6 loftwoningen in de huidige kerk + 6 nieuwbouw patiowoningen 5-4-2019
Passage 40 (2019-053): het aanbouwen van winkelruimte (fase B), het vergroten van de bestaande supermarkt en het realiseren van 7 appartementen 5-4-2019
Molenvliet 45 (2019-054): het met een extra bouwlaag vergroten van het pand 8-4-2019
Oudeland 140 (2019-055): het vervangen van de handelsreclame 9-4-2019
Van Goghstraat 41 (2019-056): het uitbreiden en aanpassen van het bijgebouw en de erfafscheiding 9-4-2019
Noteboomstraat 18 (2019-057): het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en een nokverhoging richting achtergevel 9-4-2019
Ringdijk ong. (2019-058): het aanleggen van een tijdelijke bouwinrit 10-4-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 5 april tot en met 12 april 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Moermond 57A (2018-272-U): het brandveilig gebruiken van het pand 10-4-2019
Beneluxlaan 5 (2018-281): het tijdelijk (maximaal 3 jaar) plaatsen van een geldkiosk 12-4-2019
Gerrit de Waardstraat 2 (2019-024): het maken van een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 9-4-2019
Langeweg 336 (2019-028): interne verbouwing van bouwdeel 08/09. 10-4-2019
Burgemeester Jansenlaan 57 (2019-038): het vervangen van de reclame 8-4-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 5 april tot en met 12 april 2019 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Hof van Holland 144 (2018-240): veranderen en vergroten winkelruimte en het voeren van reclame op de gevel 8-4-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.