Omgevingsvergunningen van 4 oktober tot en met 11 oktober 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 4 oktober tot en met 11 oktober 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Sportlaan 5 HJD (2019-178): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 4-10-2019
Nijverheidsstraat 19 HJD (2019-179): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 7-10-2019
Orionstraat 7 (2019-180): het kappen van 1 Wilg en 1 Naaldboom 8-10-2019
Lindeweg 18a HJD (2019-181): het legaliseren van het bestaande hekwerk/schuifpoort 8-10-2019

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 4 oktober tot en met 11 oktober 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Merwedeweg 1 (2019-080): het verbouwen en uitbreiden van het pand en het wijzigen van de functie 10-10-2019
Langeweg 474 HJD (2019-123): het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning 7-10-2019
Onderdijkserijweg 269 (2019-148): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 7-10-2019
Baljuwweg 9 (2019-157): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 7-10-2019
Colijnweg 10 (2019-159): het kappen van een Berkenboom 10-10-2019
Kort Ambachtlaan 123 (2019-161): het vervangen van de bestaande handelsreclame 10-10-2019

Rectificatie ingediende aanvragen week 40
In week 40 publiceerden wij:

Veerplein 1, 2, 9, 21, 33 en Zomerlust 9 (2019-176): het tijdelijk (5 jaar) legaliseren van (horeca) terrassen 27-9-2019

Dit is gewijzigd in:

Veerplein 1, 2, 9, 21, 33 en Zomerlust 9 (2019-176): het tijdelijk (10 jaar) reguleren van (horeca) terrassen 27-9-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.