Omgevingsvergunningen van 3 mei tot en met 10 mei 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 3 mei tot en met 10 mei 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Nabij Symfonie 24 en Middellijn/Voltastraat (2019-072): het vervangen van twee bruggen 3-5-2019
Marsmanstraat 21 (2019-073): het kappen van een boom 4-5-2019
Brusselsestraat 39 (2019-075): het kappen van 22 bomen 7-5-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 3 mei tot en met 10 mei 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Parijseplein 54 (2019-042): het kappen van 3 Berken 6-5-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 3 mei tot en met 10 mei 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

De Hoef 22 HJD, Irisstraat naast nr. 1, Kapitein Horsmanflat ong. nabij Leeuwenbekstraat 1, Massenetplaats ong., nabij Trompetstraat 32, Wagenaarstraat thv nr. 5, Wagenaarstraat thv nr. 10 (2019-043): het kappen van diverse bomen 8-5-2019
Karel Doormanlaan ong., Klarinetsingel achterzijde nr. 143, Moessorgskyplaats ong., Suite thv nr. 18, Titia Gorterstraat ong. (2019-044): het kappen van diverse bomen 8-5-2019
Bakensteinsezoom ong. nabij Bakensteinsezoom 2, nabij Molenweg 35B, Munnikensteeg fietspad, Munnikensteeg rotonde BP (2019-045): het kappen van diverse bomen 8-5-2019
t.o. Wagenaarstraat 6 (2019-046): het kappen van een Boomhazelaar 10-5-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.