Omgevingsvergunningen van 3 juli 2020 tot en met 10 juli 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 3 juli 2020 tot en met 10 juli 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Cort van der Lindenstraat 7 (2020-141): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 3-7-2020
Reigerstraat 8 (2020-142): het doorbreken van de draagmuur 6-7-2020
Lindtsedijk 84 (2020-143): het plaatsen van een argontank 29-5-2020
De Werf 123 (2020-145): het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing 9-7-2020
Fruiteniersstraat 2 (2020-147): het kappen van 5 Coniferen 9-7-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 3 juli 2020 tot en met 10 juli 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Parijseplein 52 (2020-109): het vergroten van de woning op de eerste verdieping 6-7-2020
Molenweg 22 HJD (2020-111): het kappen van een Spar 10-7-2020
Hoedemakersstraat 8 (2020-112): het plaatsen van een hekwerk en schuifpoort 10-7-2020
De Were 78 (2020-114): het kappen van een Esdoorn 10-7-2020
Waalhof 8 HJD (2020-115): het kappen van 2 Coniferen en 1 Dennenboom 10-7-2020
Anjerstraat 71 (2020-118): het kappen van 3 Berken 10-7-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 3 juli 2020 tot en met 10 juli 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Noteboomstraat 19 (2020-113): het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde en een dakkapel van de voorzijde van de woning 7-7-2020
Lindtsedijk 84 (2020-143): het plaatsen van een argonstank 8-7-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.