Omgevingsvergunningen van 3 januari tot en met 10 januari 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 3 januari 2020 tot en met 10 januari 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Aalbersestraat 6 (2020-001): het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 6-1-2020
Dorpsstraat 213A HJD (2020-002): het bouwen van een schuur en het plaatsen van een erfafscheiding 4-1-2020
Walraven van Hallstraat 10 (2020-003): het bouwen van een kapschuur 7-1-2020
Prins Bernhardstraat 47 (2020-004): het plaatsen van een dakkapel op het bijgebouw 4-1-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 3 januari 2020 tot en met 10 januari 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

De Manning 20 HJD (2019-203): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een nokverhoging aan de achterzijde van de woning 6-1-2020
Kerkweg 49 (2019-208): het kappen van 1 Dennenboom 9-1-2020
Develsingel nabij 1 (t.o. transformator station)(2019-223): het kappen van een Canadese Populier 9-1-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.