Omgevingsvergunningen van 31 januari tot en met 7 februari 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 31 januari 2020 tot en met 7 februari 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Omgeving De Were (2020-013): het energetisch verbeteren van 60 woningen 31-1-2020
Saturnusstraat 13 (2020-014): het kappen van een Carpinus Betulus 31-1-2020
Burg. De Bruïnelaan 72 (2020-015): het plaatsen van een dakkapel in de achtergevel en het plaatsen van een dakraam in de voorgevel 2-2-2020
Rotterdamseweg 139A (2020-016): het kappen van 2 Eiken 2-2-2020

Verleende/geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 31 januari 2020 tot en met 7 februari 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend/geweigerd (adres, activiteit, datum besluit):

Sonate 12 (2019-207): het kappen van een Bol Acacia (verleend) en het aanleggen van een uitrit t.b.v. een parkeerplaats (geweigerd) 5-2-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 31 januari 2020 tot en met 7 februari 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Veerweg 57 (2019-126): het plaatsen van 3 kleine windmolentjes, type Genner Windy 3000 3-2-2020
Kort Ambachtlaan 26A (2019-220): het vervangen van de garagedeur door een pui 5-2-2020
Lindelaan 24 (2019-221): het bouwen van een schuur 4-2-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.