Omgevingsvergunningen van 30 augustus tot en met 6 september 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 30 augustus tot en met 6 september 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Kort Ambachtlaan 123 (2019-161): het vervangen van de bestaande handelsreclame 3-9-2019
Dorpsstraat tussen 191 en 195A HJD (2019-162): het kappen van 6 bomen 3-9-2019
Houtkopersstraat 28 (2019-163): nieuwbouw bedrijfspand met kantoor tegen een bestaand bedrijfspand 4-9-2019

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 30 augustus tot en met 6 september 2019 is de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Nabij Trompetstraat 30, Begraafplaats Munnikensteeg veld H, nabij Maaspad 37, nabij Prins Bernardstraat 9 (2019-086): het kappen van 5 bomen 6-9-2019
Muiderslot 2 (2019-133): het kappen van een Naaldboom 6-9-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt doen staat verderop in deze publicatie.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.