Omgevingsvergunningen van 2 augustus tot en met 9 augustus 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 2 augustus tot en met 9 augustus 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Rotterdamseweg nabij 137B (2019-144): het plaatsen van een erfafscheiding 31-7-2019
Jupiterstraat t.o. 54 (2019-145): het plaatsen van een erfafscheiding 31-7-2019
Langeweg 246 (2019-146): vervangen houten dak pakket door stalen constructie 31-7-2019
Burg. De Bruïnelaan 31 (2019-147): het kappen van 2 Leilinden en uitrit aanleggen 1-8-2019
Onderdijkserijweg 269 (2019-148): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 4-8-2019
Waterhoenstraat 43 (2019-149): het kappen van een boom 5-8-2019
Prinses Beatrixstraat 15 (2019-150): het aanleggen van een uitrit en het kappen van een boom 5-8-2019
Frans Halsstraat 10A (2019-151): het realiseren van 4 appartementen in het voormalig schoolgebouw 6-8-2019
Kort Ambachtlaan 7 (2019-152): het vervangen van de bestaande handelsreclame 5-8-2019
Oosterschelde 17 (2019-153): het veranderen van de voorgevel 7-8-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 2 augustus tot en met 9 augustus 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Dorpsstraat 50 HJD (2019-077): het kappen van 2 Berken 8-8-2019
Grevelingen 29 (2019-084): het maken van een dakopbouw op de garage 9-8-2019
Händelstraat 47 (2019-117): het maken van een muurdoorbraak 8-8-2019
Sportlaan 39 HJD (2019-139): het aanleggen van een uitrit 8-8-2019

Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 2 augustus tot en met 9 augustus 2019 is de volgende omgevingsvergunning geweigerd (adres, activiteit, datum besluit):

Händelstraat 37 (2019-122): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 9-8-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.