Omgevingsvergunningen van 29 november tot en met 6 december 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 29 november tot en met 6 december 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Griendwerkersstraat 11 (2019-216): het plaatsen van een LED scherm t.b.v. reclame 28-11-2019
Burgemeester de Bruïnelaan 29A (2019-217): het vervangen van de glazen pui in dubbel openslaande deuren 28-11-2019
De Manning 50 HJD (2019-218): het kappen van een Lijsterbes 29-11-2019
Händelstraat 37 (2019-219): het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak 4-12-2019

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 29 november tot en met 6 december 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Dotterbloemstraat 5 (2019-185): het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning en het vervangen van kozijnen 6-12-2019
Wijk Heer Oudelands Ambacht (2019-186): het kappen van 195 bomen 6-12-2019
Rotterdamseweg 183 (2019-188): het kappen van 11 Coniferen 5-12-2019
Rotterdamseweg 183 (2019-189): het aanleggen van een in/-uitrit 4-12-2019
Rotterdamseweg 183 (2019-190): het kappen van 1 Melasequia 6-12-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 29 november tot en met 6 december 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Mimosastraat 4 (2019-062): het realiseren van 6 loftwoningen in de huidige kerk 2-12-2019
Moerbeidreef 22 HJD (2019-156): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 2-12-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.