Omgevingsvergunningen van 29 mei tot en met 7 juni 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 29 mei tot en met 7 juni 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Rotterdamseweg 173 (2019-087): het kappen van 3 Lindebomen 28-5-2019
Baljuwweg 9 (2019-088): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 28-5-2019
Raadhuisplein 1 (2019-089): het plaatsen van 6 stuks markiezen op de zuidwestgevel 28-5-2019
Beethovenlaan 97 (2019-090): het tijdelijk (2 jaar) plaatsen van 2 noodlokalen 29-5-2019
Beethovenlaan 97 (2019-091): het tijdelijk (2 jaar) brandveilig gebruiken van de noodlokalen 29-5-2019
t.o. Elgarstraat 15 (2019-092): het aanleggen van een tijdelijk schoolplein en plaatsen van een hekwerk 29-5-2019
Krammer 3 (2019-093): het kappen van 2 stuks bomen 31-5-2019
Beneluxlaan 11 (2019-094): het wijzigen van de interne constructie 4-6-2019
Bolero 30 (2019-095): het kappen van 2 Naaldbomen 3-6-2019
H.A. Lorentzstraat 10 (2019-096): het kappen van een boom 4-6-2019
Langeweg 442 (2019-097): het vervangen van de schuur 3-6-2019
Hindemithstraat 27 (2019-098): het wijzigen van een voorgevel kozijn 4-6-2019
Veerweg 10 (2019-099): het tijdelijk (6 mnd) plaatsen van een tent 5-6-2019
Groene Dreef 15 HJD (2019-100): het kappen van een Spar 5-6-2019
Jozef Israëlsstraat 38 (2019-101): het plaatsen van ene dakkapel aan de voorzijde van de woning 5-6-2019
Rotterdamseweg 69 (2019-102): het aanleggen van een uitrit 6-6-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 29 mei tot en met 7 juni 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Langeweg 258 (2018-280): het bouwen van een tandartspraktijk met een woonruimte 29-5-2019
Brusselsestraat 39 (2019-031): het bouwen van 19 stuks appartementen en aanleggen van een uitrit 7-6-2019
Achter Suite 26 (2019-032): het kappen van 2 stuks Paardenkastanjebomen 29-5-2019
de Hoef 22 HJD, Irisstraat naast nr. 1, Kapitein Horsmanflat ong. nabij Leeuwenbekstraat 1, Massenetplaats ong., nabij Trompetstraat 32, Wagenaarstraat thv nr. 5, Wagenaarstraat thv nr. 10 (2019-043): het kappen van diverse bomen 7-6-2019
Karel Doormanlaan ong., Klarinetsingel achterzijde nr. 143, Moessorgskyplaats ong., Suite thv nr. 18, Titia Gorterstraat ong. (2019-044): het kappen van diverse bomen 7-6-2019
Bakensteinsezoom ong. nabij Bakensteinsezoom 2, nabij Molenweg 35B, Munnikensteeg fietspad, Munnikensteeg rotonde BP (2019-045): het kappen van diverse bomen 7-6-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt doen staat verderop in deze publicatie.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.