Omgevingsvergunningen van 29 mei 2020 tot en met 5 juni 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 29 mei 2020 tot en met 5 juni 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Prinsessenpark 13 (2020-122): het plaatsen van een dakkapel 28-5-2020
Land van Waas t.h.v. nr. 16 (2020-123): het kappen van een Taxus 29-5-2020
Jollensteiger 68 (2020-124): het intern verbouwen van de woning (legalisatie) 1-6-2020
Koekoekstraat 1 (2020-125): het plaatsen van een nokverhoging aan de achterzijde en een dakkapel aan de voorzijde van de woning 2-6-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 29 mei 2020 tot en met 5 juni 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Nijverheidsstraat 17 (2020-031): het plaatsen van een dakopbouw op de berging 5-6-2020
De Snel 14 (2020-033): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 2-6-2020
Prinses Marijkestraat 28 (2020-042): het bouwen van een garage en het plaatsen van een erfafscheiding 2-6-2020
Venusstraat 17 (2020-065): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 2-6-2020
Rozenlaan 39 HJD (2020-080): het vervangen van de garagedeur door een kozijn met openslaande deur 5-6-2020
De Werf 107 (2020-090): het plaatsen van een balkonbeglazing 5-6-2020
Maasboulevard 44 (2020-100): het plaatsen van een airco unit op het dak van de woning 2-6-2020
Ellingtonstraat 44 (2020-107): het plaatsen van een overkapping inclusief kleine berging 2-6-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 29 mei 2020 tot en met 5 juni 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Passage 1 (2020-073): het renoveren van de gevel 2-6-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.