Omgevingsvergunningen van 28 juni tot en met 5 juli 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 28 juni tot en met 5 juli 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Heer Janstraat 12 HJD (2019-113): het plaatsen van een duivenhok 25-6-2019
Jeroen Boschlaan 33 (2019-114): het aanleggen van een uitrit 27-6-2019
Ringdijk ong. (2019-115): het bouwen van 18 eengezinswoningen en het plaatsen van erfafscheidingen 28-6-2019
Munnikensteeg 50 (2019-116): het bouwen van een crematorium, verbouwen van de aula en kappen van 10 bomen 3-7-2019
Händelstraat 47 (2019-117): het maken van een muurdoorbraak 3-7-2019
Lindtsedijk 100 (2019-118): het intern verbouwen van het kantoorpand 3-7-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 28 juni tot en met 5 juli 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Schoolstraat 14 (2019-022): het maken van een nokverhoging met dakkapel 4-7-2019
Stationsweg 45 (2019-036): het vestigen van een mondzorgpraktijk en voeren van gevelreclame 2-7-2019
Nabij Symfonie 24 en Middellijn/Voltastraat(2019-072): het vervangen van twee bruggen 3-7-2019
Raadhuisplein 1 (2019-089): het plaatsen van 6 stuks markiezen op de zuidwestgevel 1-7-2019
Hindemithstraat 27 (2019-098): het wijzigen van een voorgevel kozijn 1-7-2019

Geweigerde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 28 juni tot en met 5 juli 2019 de volgende omgevingsvergunningen geweigerd.

Rotterdamseweg 173 (2019-087): het kappen van 3 Lindebomen 1-7-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 28 juni tot en met 5 juli 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Brusselsestraat 39 (2019-075): het kappen van 22 bomen 7-5-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.