Omgevingsvergunningen van 28 februari tot en met 6 maart 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 28 februari 2020 tot en met 6 maart 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Uilenvliet 38 (2020-030): het uitbreiden van de woning 28-2-2020
Nijverheidsstraat 17 HJD (2020-031): het plaatsen van een dakopbouw op de berging 1-3-2020
Perenhof 34 HJD (2020-032): het vervangen van de dakbedekking 1-3-2020
De Snel 14 (2020-033): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 2-3-2020
Valeriussingel 73 (2020-034): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 2-3-2020
Groenendaal 9 (2020-035): het kappen van een boom 3-3-2020
Lodewijk van Nassaustraat 24 (2020-036): het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel 3-3-2020
Burgemeester Jansenlaan ong. (2020-037): het plaatsen van een hekwerk 5-3-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 28 februari 2020 tot en met 6 maart 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Houtkopersstraat 28 (2019-163): het uitbreiden van het bedrijfspand 4-3-2020
Dorpsstraat 80 HJD (2019-214): het kappen van een Kastanje 6-3-2020
Walraven van Hallstraat 10 (2020-003): het bouwen van een kapschuur 3-3-2020

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 28 februari 2020 tot en met 6 maart 2020 de volgende omgevingsvergunningen van rechtswege verleend:

Lindeweg 11 HJD (2016-259-U): het bouwen van een stal 6-3-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 28 februari 2020 tot en met 6 maart 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Willem van Oranjelaan 3 (2020-005): het verwijderen van de draagmuur 4-3-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.