Omgevingsvergunningen van 27 september tot en met 4 oktober 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 27 september tot en met 4 oktober 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Veerplein 1, 2, 9, 21, 33 en Zomerlust 9 (2019-176): het tijdelijk (5 jaar) legaliseren van (horeca) terrassen 27-9-2019
Noorderdiep 7 (2019-177): het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van de woning 30-9-2019

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 27 september tot en met 4 oktober 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Prinses Beatrixstraat 23 (2019-143): het maken van een muurdoorbraak 2-10-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.